przedszkole dzwoneczek włochy

Grupy dwujęzyczne polsko-angielskie

Grupy dwujęzyczne polsko-angielskie w Przedszkolu ?Dzwoneczek?

            W roku 2012 w krajach Unii Europejskiej postawiono sobie za cel posługiwanie się co najmniej dwoma językami obcymi. W związku z tym w wielu krajach UE wprowadza się różnorodne formy kształcenia przedmiotowo-językowego.

            W Przedszkolu ?Dzwoneczek? priorytetem jest rozwijanie kompetencji językowych dzieci oraz kształtowanie umiejętności swobodnego i naturalnego porozumiewania się
w języku angielskim.

            Zajęcia w grupie dwujęzycznej opierają się na kanadyjskiej metodzie ?immresji? (Early partial immersion), która zakłada, iż język angielski jest narzędziem komunikacji
w minimum 50% sytuacji komunikacyjnych w przedszkolu.

            Zgodnie z zasadą ?jedna osoba-jeden język?, podczas dnia jeden z wychowawców używa tylko języka polskiego, natomiast drugi tylko języka angielskiego. Wychowawca anglojęzyczny rozumie wypowiedzi dzieci w języku ojczystym, ale może na nie reagować tylko w języku angielskim. Język obcy jest wykorzystywany podczas zajęć dydaktycznych, jak również w trakcie czynności codziennych tj. : spożywanie posiłków, wychodzenie na spacer, czynności higieniczne, zabawy, wycieczki, jak również w czasie wydarzeń przedszkolnych. W ten sposób dzieci osłuchują się z językiem angielskim i w naturalny sposób aktywizują słownictwo, struktury, wymowę i intonację języka obcego. Język angielski nie jest przedmiotem nauczania, tylko równolegle z językiem ojczystym stanowi narzędzie komunikacji w przedszkolu oraz jest środkiem do poznawania otaczającego świata.

Nasz autorski program edukacji dwujęzycznej zakłada realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w dwóch językach: polskim i angielskim.
W naszym przedszkolu opieramy się na metodzie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (Content and Language Integrated Learning-CLIL). Program edukacji dwujęzycznej zawiera również elementy brytyjskiej podstawy programowej (Early Years Foundation Stage-EYFS), który realizujemy w oparciu o szereg oryginalnych anglojęzycznych materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych w tamtejszych placówkach edukacyjnych.

            Korzystamy m. in. z podręczników wydawnictw Folens (Play Foundations), Collins (Easy Learning) oraz Shofield and Sims (Nursery Activity) i (Nursery Land). Ponadto, realizację programu wzbogacają  liczne gry językowe oraz książeczki uznanych producentów takich jak Orchard ToysCreative?s oraz Usborne.

© 2016 Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek. All rights reserved. Created by duovision.pl