przedszkole dzwoneczek włochy

Opieka psychologa

Anna Gromek ? psycholog

Ukończyłam Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku: psychologia. Poszerzyłam swoje wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu: terapii pedagogicznej oraz socjoterapii i treningu grupowego. Pracuję w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci. Prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci, terapią psychomotoryczną - model belgijski wg Procus i Block, warsztaty umiejętności wychowawczych, konsultacje dla Rodziców. Prowadzę także szkolenia dla nauczycieli
z zakresu psychologii rozwoju dziecka, zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Brałam udział w normalizacji Skal Integracji i Rozwoju IDS dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. (Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). 

W przedszkolu Iskierka pracuję od 2008 roku.

Odbyte szkolenia, kursy m.in.:
- Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS
- ?Zaburzenia i choroby psychiczne dzieci i młodzieży?
- Szkolenie modułowe dla specjalistów ? TEACH, 8 tygodniowy program pracy z uczniem, całościowe zaburzenia rozwoju: objawy, diagnoza, testy, etiopatogeneza, TUS?
- Szkolenie ?Nieśmiałe dziecko w grupie ? jak mu pomóc w rozwoju społecznym?
- Szkolenie w zakresie metody ?Dam Radę!? oraz metody ?Jestem z Ciebie dumny!?
- ?Dziecięce złości ? skuteczne interwencje w pracy z dziećmi?
- ?Mutyzm wybiórczy?
- Rozwój małego dziecka ze szczególnym naciskiem na rozumienie pojęcia integracji odruchów w pierwszym roku zycia i ich znaczenia w przyszłości
- Maluchy rosną nie tylko wiosną ? wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu
- Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich
- Kurs doskonalący ?CMC (Children Massaging Children) = 4xD (Dzieci Dzieciom Dar Dotyku)
- Kurs uprawniający do pracy ?Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn?
- Szkolenia warsztatowe "Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block"
- Szkolenie ?Elementy terapii muzyka i ruchem?
- Kurs przygotowania pedagogicznego
- Kurs umiejętności wychowawczych
- Akademia Twórczych Inspiracji ? w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi: ?Nadpobudliwość psychoruchowa ? diagnoza i terapia dziecka z ADHD?
- Warsztat metodyczny: ? Metody aktywne w pracy z grupą?
- Szkolenie z prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych metodami warsztatowymi z dziećmi i młodzieżą
- Kurs wychowawcy kolonijnego.

© 2016 Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek. All rights reserved. Created by duovision.pl