przedszkole dzwoneczek włochy

Edukacja przedszkolna

W naszym przedszkolu realizujemy program wychowania przedszkolnego "Trampolina" PWN Małgorzaty Janiak. 
W naszym przedszkolu realizujemy również "Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne".
W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy innowacyjne metody pracy.

Nazywanie świata - Odimienna metoda nauki czytania - dr I. Majchrzak
zobacz
Metoda ruchu rozwijającego - W. Sherborne
zobacz
Dziecięca matematyka - prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
zobacz
Kinezjologia edukacyjna - dr P. Dennisona
zobacz
Glottodydaktyka - prof. B. Rocławskiego
zobacz
Pedagogika zabawy - KLANZA
zobacz
Techniki relaksacyjne
zobacz
Metody aktywizujące
zobacz

 

Kinezjologia edukacyjna
Metoda, której twórcą jest Paul Dennison, zwana jest "Gimnastką Mózgu" lub inaczej Kinezjologią Edukacyjną (kines - od sł. ruch; logos - nauka). Jest to metoda ukierunkowana na usprawnianie procesu uczenia się, na stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka, aktywizowanie systemu nerwowego i uwalnianie od blokad, które pojawiają się podczas stresu. Od innych metod wspomagających proces uczenia wyróżnia się tym, że jest oparta w głównej mierze na ruchu.

 

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Czuje się ono w niej bezpiecznie, staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem współprzeżywania. Nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy, daje możliwość poczucia wspólnoty i przeżycia szczęścia.

 

Dziecięca matematyka - prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, dlatego w naszej pracy z dziećmi korzystamy
z metody Pani E. Gruszczyk - Kolczyńskiej. Zdaniem Pani Profesor osobiste doświadczenia dziecka stanowią budulec, z którego potem tworzy pojęcia i umiejętności, dlatego w przedszkolu staramy się stwarzać takie sytuacje edukacyjne, aby sprzyjały kształtowaniu świadomości matematycznej dziecka. Program edukacji matematycznej obejmuje:

 • - kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku orientować się w przestrzeni
 • - ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności
 • - zabawy i zadania sprzyjające kształtowaniu umiejętności liczenia, a także wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania
 • - rozwijanie umiejętności mierzenia długości
 • - wprowadzanie dzieci w sposoby segregowania i definiowania
 • - układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych
 • - zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia
 • - mierzenie płynów
 • - kształtowanie pojęć geometrycznych
 • - konstruowanie gier przez dzieci
 • - zapisywanie czynności matematycznych

Wymienione kręgi tematyczne uwzględniają stopniowanie trudności, a także prawidłowości rozwoju dziecka. We wprowadzeniu dziecka w świat matematyki towarzyszy miś, któremu dziecko ułoży zadanie a potem razem z nim je rozwiąże.

 

Nazywanie świata - Odimienna metoda nauki czytania - dr I. Majchrzak
Ma na celu kształcenie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem tekstu od samego początku. W tej metodzie naukę zaczyna się od imienia. Istotnym aspektem tej metody jest obserwacja wizualna oraz myślenie logiczne. Pomagają one dziecku w odkryciu, że słowo napisane oznacza tę samą treść, jak słowo pisane oraz, że kompozycja literowa danego słowa zależy od jego kompozycji fonetycznej.

 

Glottodydaktyka - prof. B. Rocławskiego
Metoda ta oparta jest na podstawach lingwistycznych i logopedycznych. Jest to metoda fonetyczna, syntetyczno-analityczna i dźwiękowo-barwna. Koncepcja nauki czytania i pisania B. Rocławskiego łączy technikę płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania w połączeniu
z zastosowaniem w praktyce zasady indywidualizacji nauczania, zapobiega dysleksji, sprzyja rozwijaniu świadomości ortograficznej. W zajęciach wykorzystuje się przede wszystkim spontaniczność dzieci, a także zestaw specjalnych kolocków "LOGO" (autorstwa B. Rocławskiego).

 

Pedagogika zabawy - KLANZA
Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek
i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Metody te likwidują lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne, angażują w działanie całą osobę wszystkie jej zmysły, wyzwalają twórczą aktywność, uczą współpracy z innymi.

 

Techniki relaksacyjne
Pomagają w zachowaniu wewnętrznej równowagi, umiejętnie wykorzystuje wszelkie chwile spokoju i odprężenia. Umiejętnie prowadzony relaks to świadome działania na pograniczu ćwiczeń fizycznych i umysłowych, pozwalające na pełne poznanie własnego ciała i jego możliwości oraz uświadomienie sobie znaczenia swojej woli. Dzięki własnej aktywności dziecko w wieku od 2 do 6 lat stopniowo poznaje fizyczne możliwości swojego ciała, uczy się panowania nad nim oraz umiejętności opisania go. Zgodnie z wymaganiami otoczenia - zarówno w domu, jak
i w przedszkolu - korzysta ze swych umiejętności. Władzę, jaką posiada nad samym sobą, pozwalającą wykonywać i kontrolować własne czyny
i gesty uświadomienia sobie krok po kroku. Dzięki temu lepiej panuje nad swoimi popędami, potrafi zahamować nierozważne ruchy, co ułatwia wysłuchanie innych osób, pomaga w koncentracji uwagi i skupieniu się na wykonywanych czynnościach.

 

Metody aktywizujące
Pracując metodami aktywizującymi podstawowym zabiegiem, jaki wykonuje każdy nauczyciel, jest uświadomienie dziecku celu jego działań wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia.

 

© 2016 Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek. All rights reserved. Created by duovision.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności rodzice    Jak wyłączyć cookies?    Polityka Prywatności kontrahenci AKCEPTUJĘ